Mrežnica

Rank
7
Matches
16
Won
5
Tied
2
Lost
9

STRIJELCI 2. ŽNL JUNIORI

 

16 – Divković (Vrlovka)

13 – Dimač (Vrlovka), Dragić (Petrova gora)

10 – F. Božičević i Gaši (Eugen Kvaternik)

9 – Bedeniković (Kupa)

6 –  A. Kirasić (Dobra SP), Juratić (Šišljavić), Šumonja (Plaški)

5 – Hlaj i Novosel (Šišljavić), Kovač i Dukovčić (Dobra N), Glavaš (Dobra SP)

4 – Špišić i Teo Pavleković (Mladost R),  Miksera (Kupa), Subašić (Plaški), D. Bićanić (Eugen Kvaternik), Vuletić i A. Matijević (Petrova gora)

3 – Perić (Šišljavić), Halavanić (VOŠK), J. Marošević (Plaški), Filipčić (Eugen Kvaternik), N. Mihalić i Gorup (Vrlovka), Grdić (Dobra SP)

2 – Vuljanić i Babić (Dobra N), Tino Pavleković, Balić, Mandić, Benšić i Udorović (Mladost R), Jakopač, Bajt i Matešić (Dobra SP), Filipović, Kovačić i Conjar (Plaški), Batušić (Vrlovka), Sunarić (Kupa), Abrlić (Eugen Kvaternik), Brozović i Gojak (VOŠK), Basara (Petrova gora)

1 – Milovčić, Čohan, Car i Peretić (Dobra N), Matovina, Rajković, Iskra, Pratljačić i Ivković (Šišljavić), A. Cindrić, Renka iMaslač (Dobra SP), Šlat i Mihailović (VOŠK), Grdić, Josipović i Orešković (Plaški), Vrane (Mladost R), F. Hodak, S. Hodak, Zorić i Marinić (Eugen Kvaternik), Vukelja, Blažević, Ciganović, Čurjak i Peretić (Kupa), Šutila (Vrlovka), Drakulić i Latić (Petrova gora)

Match Score
N/A 0:00 N/A
Plaški VOŠK

4 - 2

N/A 0:00 N/A
Petrova Gora Kupa

3 - 2

N/A 0:00 N/A
Dobra SP Vrlovka

2 - 0

N/A 0:00 N/A
Eugen Kvaternik Mladost R

6 - 3

N/A 0:00 N/A
Dobra Novigrad Šišljavić

9 - 1

N/A 0:00 N/A
Dobra SP VOŠK

3 - 0