U petak će biti održana redovna izborna sjednica skupštine Nogometnog saveza Karlovačke županije. Osim izbora novog vodstva Saveza, na skupštini će biti riječi o planu i programu rada Saveza te financijskom planu za 2022. godinu, zatim će u članstvo biti primljen Nogometni klub Tuškani, a bit će riječi i o učinjenom u protekle 4 godine. Sjednica će biti održana u restoranu Lovački rog s početkom u 18 sati.