ČLANOVI SKUPŠTINE

KLUB / UDRUGA BROJ GLASOVA STARI ZASTUPNIK NOVI ZASTUPNIK

 

1 NK “KARLOVAC 1919” KARLOVAC 8 JOSIP RIBAR  
2 NK “SLUNJ” SLUNJ 4 ZLATKO KOS  
3 NK “CROATIA ‘78” ŽAKANJE 2 ANTUN MRAVUNAC  
4 NK “DRAGANIĆ” DRAGANIĆI 1 MARIJAN BROZOVIĆ  
5 NK “DUGA RESA 1929” DUGA RESA 2 DRAŽEN PALAJSA
6 NK “ILOVAC” KARLOVAC 2 IGOR KATUŠIN ALEN ŠKRTIĆ
7 NK “KORANA” KARLOVAC 2 DUBRAVKO STAVLJENIĆ  
8 NK “OGULIN” OGULIN 2 MILOŠ VUJNOVIĆ IGOR CINDRIĆ
9 NK “VATROGASAC” GORNJE MEKUŠJE 2 DRAŽEN PRPIĆ  
10 NK “VOJNIĆ ‘95” VOJNIĆ 2 SANELA KLASAN  
11 NK “ZRINSKI OZALJ” OZALJ 2 DAMIR VRBETIĆ  
12 NK ”CETINGRAD” CETINGRAD 1 ZORAN GOLEK IVAN CINDRIĆ
13 NK “DOBRA” NOVIGRAD 1 IVAN FRKETIĆ RENATO PALAJSA
14 NK “DOBRA” SVETI PETAR 2 DAVORKA LUKETIĆ  
15 NK “FRANKOPAN” BREŽANI 1 DAMIR KUSANIĆ MATIJA ČURILOVIĆ
16 NK “KUPA” DONJE MEKUŠJE 1 DARIO SKOLAN
17 NK “MLADOST” REČICA 2 MARKO FIŠTROVIĆ  
18 NK “MREŽNICA” ZVEČAJ 1 DAMIR RADINOVIĆ  
19 NK “OŠTARIJE” OŠTARIJE 1 DRAŽEN GRAČANIN  
20 NK “PETROVA GORA” VOJNIĆ 1 MILE KNEŽEVIĆ  
21 NK “ŠIŠLJAVIĆ” ŠIŠLJAVIĆ 1 TOMISLAV POŽGAJ  
22 NK “VOŠK” BELAVIĆI 1 IVAN DRVODELIĆ
23 NK “VRLOVKA” KAMANJE 1 ZDRAVKO COLARIĆ
24 NK “MOSTANJE” KARLOVAC 1 STJEPAN BENČIĆ
25 NK “PLAŠKI” PLAŠKI 1 ILIJA ŠUPICA
26 ŽNK “4 RIJEKE” KARLOVAC 1 IGOR NAGLIĆ
27 NK „BARILOVIĆ“ BARILOVIĆ 1 MATO GAVRIĆ
28 ŠN „OGULIN“ OGULIN 1 DALIBOR TURKALJ  
29 UDRUGA NOGOMETNIH DELEGATANSKŽ 1 DAMIR BRCKOVIĆ
30 VETERANI NK DUGA RESA 1 MIRO MAMIĆ  
31 MNK RADNIK FUTSAL 1 ALEN IVANOVIĆ  
32 UDRUGA NOGOMETNIH TRENERA KŽ 1   MATIJA ŠTEFANČIĆ
  UKUPNO 52    

 

IZVRŠNI ODBOR NSKŽ

 1. Dario Mrzljak, predsjednik
 2. Željko Berislavić, dopredsjednik
 3. Krešimir Perković, dopredsjednik
 4. Neven Bastaja
 5. Dražen Frklić
 6. Igor Jelić
 7. Robert Križanić
 8. Zvonko Luketić
 9. Igor Pavlačić
 10. Dražen Pavlešić
 11. Ivan Sopčić

NADZORNI ODBOR NSKŽ

 1. Dražen Furač
 2. Stjepan Benić
 3. Damir Šalov

GLAVNI TAJNIK

Tomislav Kuzman

TEHNIČKI TAJNIK

Dražen Tuškan

INSTRUKTOR

Igor Gec

POVJERENIK ZA NATJECANJE

Stjepan Benčić

POVJERENIK ZA NATJECANJE MLADEŽI

Dražen Tuškan

POVJERENIK ZA DELEGIRANJE SUDACA

Ivica Grgić

POVJERENIK ZA VETERANSKI NOGOMET

Nenad Stražanac

DISCIPLINSKI SUDAC

Bruno Furač

KOMISIJE NSKŽ PREMA STATUTU ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021.

KOMISIJA ZA PROGRAM RADA SAVEZA
1 DARIO MRZLJAK Predsjednik
2 ŽELJKO BERISLAVIĆ Član
3 TOMISLAV KUZMAN Član
4 KREŠIMIR PERKOVIĆ Član
5 MARIN SVETIĆ Član

 

STRUČNA KOMISIJA
1 IGOR JELIĆ Predsjednik
2 SANJIN LUCIJANIĆ Član
3 LUKA LUKEŽIĆ Član
4 IVICA ŽAJA Član
5 ZVONIMIR ANDRIĆ Član

 

KOMISIJA ZA NATJECANJE
1 TOMISLAV KUZMAN Predsjednik
2 STJEPAN BENČIĆ Član
3 NIKICA RUDAR Član
4 BRUNO FURAČ Član
5 IGOR ZLATIĆ Član

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA
1 IGOR PAVLAČIĆ Predsjednik
2 DANIJEL TEK Član
3 NEDJELJKO FURAČ Član

 

KOMISIJA ZA REGISTRACIJU IGRAČA I KLUBOVA
1 DRAŽEN TUŠKAN Predsjednik
2 IGOR GEC Član
3 ANDRIANA BAĆURIN Član

 

KOMISIJA ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE
1 DARIO MRZLJAK Predsjednik
2 KREŠIMIR PERKOVIĆ Član
3 ŽELJKO BERISLAVIĆ Član
4 TOMISLAV KUZMAN Član
5 ROBERT KRIŽANIĆ Član

 

KOMISIJA ZA MLADEŽ
1 IGOR GEC Predsjednik
2 TOMISLAV STAREŠINA član
3 DALIBOR KORENIĆ član
4 DRAŽEN PRPIĆ Član
5 MATIJA ŠTEFANČIĆ član
6 DALIBOR TURKALJ Član
7 KRUNOSLAV KIŠPATIĆ Član

 

KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
1 DRAŽEN FRKLIĆ predsjednik
2 DRAŽEN TUŠKAN član
3 NENO STRAŽANAC član
 

KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
1 ROBERT KRIŽANIĆ Predsjednik
2 DALIBOR KORENIĆ član
3 DAVORKA LUKETIĆ član
KOMISIJA ZA MARKETING
1 IVAN SOPČIĆ Predsjednik
2 IGOR PAVLAČIĆ član
3 IVICA HORVAT član
 

KOMISIJA ZA LICENCIRANJE I STADIONE
1 TOMISLAV KUZMAN predsjednik
2 DRAŽEN PAVLEŠIĆ član
3 DRAŽEN FRKLIĆ
4 NIKICA RUDAR član
5 JOSIP STOJKOVIĆ član
 

ZDRAVSTVENA KOMISIJA
1 TOMISLAV STOJKOVIĆ Predsjednik
2 IVAN FRKETIĆ Član
3 PERICA VUCELIĆ Član
4 IVANA SABLJARIĆ Član
5 MATEJ MATES Član
 

KOMISIJA ZA POVIJEST NOGOMETNOG SPORTA
1 KREŠIMIR PERKOVIĆ Predsjednik
2 IVAN SOPČIĆ član
3 STJEPAN BENIĆ Član
4 MILAN HOLJEVAC član
5 STJEPAN KAURIĆ Član
6 BRANKO OBRADOVIĆ Član
7 ZVONKO LUKETIĆ Član
KOMISIJA ZA ŽALBE
1 HRVOJE MEDARIĆ Predsjednik
2 TOMICA ZORINIĆ Član
3 MIROSLAV PODVORAC član
KOMISIJA ZA VETERANSKI NOGOMET
1 NIKOLA POŽEGA predsjednik
2 NENO STRAŽANAC član
3 DARKO LAPOV Član
 

IZBORNA KOMISIJA
1 DAVOR KRZNARIĆ Predsjednik
2 DARKO HORVAT Član
3 GORAN GRAČANIN Član
KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA
1 DRAŽEN PAVLEŠIĆ Predsjednik
2 IVICA GRGIĆ Član
3 DAMIR BRCKOVIĆ Član
 

KOMISIJA NOGOMETNIH TRENERA
1 IGOR JELIĆ Predsjednik
2 IGOR GEC Član
3 ŽELJKO STEPIĆ Član
4 ROMANO LATIN Član
5 DRAŽEN JURAKOVIĆ Član
 

KOMISIJA ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
1 ZVONKO LUKETIĆ Predsjednik
2 DAMIR STOJKOVIĆ Član
3 DAMIR RADINOVIĆ Član
4 MARIJAN BROZOVIĆ Član
5 ANTUN MRAVUNAC član