Svi treneri koji su završili tečajeve i školovanje za UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Nacionalne PRO, A i B te C diplome prije 2013. godine te nisu pristupili formalizaciji ranije, trebaju izvršiti formalizaciju svojih licenci (usklađivanje s novim odredbama Zakona o sportu) na način da podnesu ZAHTJEV za formalizaciju.

Zahtjevu je potrebno priložiti kopije slijedećih  dokumenata :

  • DIPLOMU(nivoa koji su završili UEFA PRO, A, B, nacionalne PRO, A , B i C)
  • domovnicu
  • svjedodžbu srednje škole ili diplomu fakulteta (najviši nivo edukacije)
  • potvrdu kluba u kojem trenutno rade ili su radili.

U koordinaciji s predavačima Nogometne akademije HNS-a, a ovisno o ukupnom broju zainteresiranih  predavanje za formalizaciju licenci bit će organizirano u prvoj polovici 2021. godine.

Za sva pitanja moguće je kontaktirati instruktora na e-mail: instruktor.nskz@gmail.com ili mob: 095/197-4409