Temeljem Čl. 2 i 3 Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima HNS-a, Komisija nogometnih sudaca Karlovačke županije raspisala je tečaj za polaganje ispita za zvanje nogometnog suca. Na tečaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje u vrijeme prijavljivanja za ispit nisu mlađe od 16 niti starije od 30 godina.

Za sve informacije možete se obratiti tajniku KNS NSKŽ (Stjepan Novosel) na broj mobitela 098/915-0796, a prijave su dostupne na stranici www.nskz.hr

Uz prijavu o polaganju ispita, potrebno je dostaviti:

  1. popunjenu prijavnicu
  2. domovnicu (fotokopija)
  3. kratki životopis s osvrtom na sportski rad
  4. potvrdu o nekažnjavanju (potvrdu od nadležnog Općinskog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da ne postoji pravomoćna presuda za kazneno djelo)
  5. liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje dužnosti nogometnog suca

Prijave (dokumentaciju) kandidati mogu dostavljati:
osobno: u tajništvo NSKŽ
poštom na adresu: NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE, KOMISIJA NOGOMETNIH SUDACA, Trg Petra Zrinskog 5, 47000 Karlovac
– e-poštom
: kns.nskz@gmail.com