1. ŽNL NSKŽ SENIORI  –  6. KOLO

 

Kolo Datum/vrijeme Dan Mjesto Klubovi
6 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Sveti Petar Dobra (SP) – Korana
6 22.09.2019 10:00 NEDJELJA Karlovac-Ilovačka šuma Ilovac – Croatia ’78
6 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Slunj Slunj – Duga Resa 1929
6 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Vojnić Vojnić ’95 – Ogulin
6 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Gornje Mekušje Vatrogasac – Zrinski-Ozalj

2. ŽNL NSKŽ SENIORI  –  5. KOLO

 

Kolo Datum/vrijeme Dan Mjesto Klubovi
5 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Karlovac Barilović – Vrlovka
5 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Donje Mekušje Kupa – Mladost (R)
5 22.09.2019 13:30 NEDJELJA Vojnić Petrova gora – Dobra (N)
5 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Šišljavić Šišljavić – Krnjak
5 22.09.2019 10:00 NEDJELJA Brežani Frankopan – Cetingrad
5 22.09.2019 16:30 NEDJELJA Draganići Draganić – Oštarije
    SLOBODNI   Mrežnica