1. ŽNL NSKŽ – Kolo 27
02.06.2019 17:00 Vojnić Vojnić ’95 – Draganić
02.06.2019 18:00 Karlovac-Ilovačka šuma Ilovac – Duga Resa 1929
02.06.2019 18:00 Sveti Petar Dobra (SP) – Korana
02.06.2019 18:00 Mali Erjavec Zrinski-Ozalj – Croatia ’78
02.06.2019 18:00 Ogulin Ogulin – Slunj
2. ŽNL – Kolo 26
02.06.2019 16:00 Šišljavić Šišljavić – Oštarije
02.06.2019 18:00 Zvečaj Mrežnica – Krnjak Barilović
02.06.2019 14:30 Cetingrad Cetingrad – VOŠK
02.06.2019 18:00 Brežani Frankopan – Petrova gora
02.06.2019 18:00 Donje Mekušje Kupa – Mladost (Z)
02.06.2019 18:00 Kamanje Vrlovka – Mladost (R)
01.06.2019 15:30 Novigrad Dobra (N) – Vatrogasac