Na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora NSKŽ sazvana je redovna godišnja skupština Saveza.  Skupština će biti održana u petak 14. prosinca, s početkom u 18 sati, u prostorijama sportske dvorane na Rakovcu,uz sljedeći dnevni red:

 • OTVARANJE SJEDNICE  SKUPŠTINE
 • IMENOVANJE RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
  • Imenovanje tročlanog radnog predsjedništva
  • Imenovanje zapisničara
  • Imenovanje dva ovjerovitelja zapisnika
  • Imenovanje tročlane Verifikacijske komisije
  • Imenovanje Komisije za molbe
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA SKUPŠTINE
 • USVAJANJE ZAPISNIKA S REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE ODRŽANE 15. OŽUJKA
 • PRIMANJE U ČLANSTVO ŠKOLE NOGOMETA „OGULIN“
 • IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 • PLAN I PROGRAM RADA NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU – prijedlog, rasprava i usvajanje
 • FINANCIJSKI PLAN NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU – prijedlog, rasprava i usvajanje
 • AKTIVNOSTI U RADU NOGOMETNOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
 • IZVJEŠĆE KOMISIJE ZA MOLBE – prijedlog, rasprava i usvajanje
 • RAZLIČITO