Temeljem Čl. 2 i 3 Pravilnika o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima HNS-a, Komisija nogometnih sudaca Karlovačke županije organizira tečaj za polaganje ispita za zvanje nogometnog suca.

Na tečaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje u vrijeme prijavljivanja za ispit nisu mlađe od 16 niti starije od 30 godina.

Za sve informacije možete se obratiti tajniku KNS NSKŽ (Stjepan Novosel) na broj mobitela 098/915-0796.

Uz prijavu o polaganju ispita, potrebno je dostaviti:

  1. popunjenu prijavnicu
  2. domovnicu (fotokopija),
  3. kratki životopis s osvrtom na sportski rad,
  4. liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za sportska natjecanja koju je izdao ovlašteni liječnik, odnosno specijalist sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnik drugih specijalnosti koji ima završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.
  5. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni o službenoj dužnosti i koje je počinjeno s izravnom namjerom.

Prijave (dokumentaciju) kandidati mogu dostavljati:
osobno: u tajništvo NSKŽ
poštom na adresu: NOGOMETNI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE,KOMISIJA NOGOMETNIH                                     SUDACA,Trg Petra Zrinskog 5, 47000 Karlovac
– e-poštom
: kns.nskz@gmail.com

Početak tečaja – veljača  2019