Na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Ogulinu u srijedu su u prisutnosti instruktora održani treninzi mlađih pionira, limača i karlića. Nk Ogulin broji oko sedamdeset registriranih igrača u uzrastima mlađih pionira, pionira i juniora koji se natječu 1. ŽNL NSKŽ te treniraju uz naputke dvojice licenciranih trenera te jednog trenera kandidata, polaznika Nogometne akademije HNS. Škola nogometa Ogulin okuplja više od 80 registriranih igrača u uzrastima karlića, limača i mlađih pionira koji se natječu u 1. i 2. ŽNL NSKŽ. U radu djeluju četvorica trenera od kojih su trojica treneri kandidati, polaznici Nogometne akademije HNS.
Ukupna brojka od oko 150 aktivnih igrača kroz pet uzrasnih kategorija raspoređenih u sedam selekcija pri Nk i ŠN Ogulin svakako zahtjeva i konstantne napore na poboljšanju uvjeta za rad, a velika je želja uz podršku lokalne samouprave i HNS-a osigurati teren sa umjetnom travom. Osim masovnosti i kvalitete igračkog kadra u svim uzrastima cilj je u budućnosti proširiti i vlastiti stručni kadar u klubu kroz edukacije pri Nogometnoj akademiji čime bi kvalitetan rad bio garancija uspjeha i u budućnosti.
Posebno je naglašena ambicija plasmana u odgovarajuće lige na razini Središta Zagreb za mlađe pionire i pionire obzirom na dominaciju tih selekcija na županijskoj razini u proteklim sezonama.