1. Županijska liga – Kolo 20

 

22.04.2018 17:00 Klc-Turanj Korana – Croatia ’78
22.04.2018 17:00 Gornje Mekušje Vatrogasac  – Ogulin
22.04.2018 17:00 Draganići Draganić – Zrinski Ozalj
22.04.2018 17:00 Vojnić Vojnić ’95 – Duga Resa 1929
22.04.2018 17:00 Josipdol Josipdol – Ilovac

 

2. Županijska liga – Kolo 19

 

21.04.2018 17:00 Donje Mekušje      Kupa – Cetingrad
22.04.2018 17:00 Krnjak      Krnjak Barilović – Mladost (Z)
22.04.2018 17:00 Belavići      VOŠK – Mladost (R)
22.04.2018 17:00 Novigrad      Dobra (N) – Vrlovka
22.04.2018 11:00 Oštarije      Oštarije – Mrežnica
 22.04.2018 17:00 Brežani      Frankopan – Šišljavić
22.04.2018 13:30 Vojnić      Petrova gora – Dobra (SP)