1. ŽNL – Kolo 17
 
  24.03.2019 10:00 Karlovac-Ilovačka šuma Ilovac – Draganić    
  24.03.2019 15:00 Slunj Slunj – Ogulin    
  24.03.2019 15:00 Žakanje Croatia ’78 – Korana    
  24.03.2019 15:00 Sveti Petar Dobra (SP) – Zrinski-Ozalj    
  24.03.2019 15:00 Vojnić Vojnić ’95 – Duga Resa 1929    
  2. ŽNL – Kolo 16  
  24.03.2019 15:00 Šišljavić Šišljavić – Vrlovka    
  24.03.2019 15:00 Novigrad Dobra (N) – Kupa    
  24.03.2019 15:00 Gornje Mekušje Vatrogasac – Frankopan    
  24.03.2019 15:00 Rečica Mladost (R) – Cetingrad    
  24.03.2019 11:00 Zagorje Mladost (Z) – Mrežnica    
  24.03.2019 11:00 Vojnić Petrova gora – Oštarije    
  24.03.2019 15:00 Belavići VOŠK – Krnjak Barilović