1. ŽNL Kolo 23
 
  05.05.2019 17:00 Vojnić Vojnić ’95 – Dobra (SP)    
  05.05.2019 17:00 Mali Erjavec Zrinski-Ozalj – Ilovac    
  05.05.2019 17:00 Ogulin Ogulin – Draganić    
  05.05.2019 17:00 Slunj Slunj – Duga Resa 1929    
  DOGOVOR Žakanje Croatia ’78 – Korana    
  2. ŽNL – Kolo 22  
  05.05.2019 17:00 Šišljavić Šišljavić – Cetingrad    
  05.05.2019 11:00 Brežani Frankopan – Mrežnica    
  05.05.2019 17:00 Donje Mekušje Kupa – Oštarije    
  05.05.2019 17:00 Kamanje Vrlovka – Krnjak Barilović    
  05.05.2019 17:00 Novigrad Dobra (N) – VOŠK    
  05.05.2019 17:00 Gornje Mekušje Vatrogasac – Petrova gora    
  05.05.2019 17:00 Rečica Mladost (R) – Mladost (Z)