1. ŽNL NSKŽ – Kolo 6
23.09.2018 16:30 Draganići      Draganić – Slunj
23.09.2018 10:00 Klc-Ilovačka šuma      Ilovac – Croatia ’78
23.09.2018 16:30 Ogulin      Ogulin – Dobra (SP)
23.09.2018 16:30 Klc-Turanj      Korana – Vojnić ’95
23.09.2018 16:30 Mali Erjavec      Zrinski Ozalj – Duga Resa 1929
  1. ŽNL NSKŽ – Kolo 5

 

23.09.2018 16:30 Donje Mekušje      Kupa – Šišljavić
23.09.2018 11:00 Brežani      Frankopan – Vrlovka
23.09.2018 16:30 Cetingrad      Cetingrad – Dobra (N)
23.09.2018 16:30 Zvečaj      Mrežnica – Vatrogasac
23.09.2018 16:30 Oštarije      Oštarije – Mladost (R)
23.09.2018 13:00 Krnjak      Krnjak Barilović – Mladost (Z)
23.09.2018 16:30 Belavići      VOŠK – Petrova gora