1. ŽNL NSKŽ – Kolo 9

 

14.10.2018 16:00 Vojnić      Vojnić ’95 – Draganić
14.10.2018 16:00 Sveti Petar      Dobra (SP) – Duga Resa 1929
14.10.2018 16:00 Žakanje      Croatia ’78 – Zrinski Ozalj
14.10.2018 16:00 Slunj      Slunj – Korana
14.10.2018 10:00 Klc-Ilovačka šuma      Ilovac – Ogulin

 

  1. ŽNL NSKŽ – Kolo 8

 

 

14.10.2018 13:00 Šišljavić      Šišljavić – Mladost (Z)
14.10.2018 16:00 Rečica      Mladost (R) – Petrova gora
14.10.2018 16:00 Gornje Mekušje      Vatrogasac – VOŠK
14.10.2018 16:00 Novigrad      Dobra (N) – Krnjak Barilović
14.10.2018 16:00 Kamanje      Vrlovka – Oštarije
14.10.2018 16:00 Donje Mekušje      Kupa – Mrežnica
14.10.2018 11:00 Brežani      Frankopan – Cetingrad