Kolo 16 – 1. ŽUPANIJSKE LIGE    
  17.03.2019 10:00 Karlovac-Ilovačka šuma Ilovac – Slunj      
  17.03.2019 15:00 Draganići Draganić – Duga Resa 1929    
  17.03.2019 15:00 Mali Erjavec Zrinski-Ozalj – Vojnić ’95    
  17.03.2019 15:00 Karlovac-Turanj Korana – Dobra (SP)    
  17.03.2019 15:00 Ogulin Ogulin – Croatia ’78    
  Kolo 15 – 2. ŽUPANIJSKA LIGA  
  17.03.2019 11:00 Krnjak Krnjak Barilović – Šišljavić    
  17.03.2019 15:00 Oštarije Oštarije – VOŠK    
  17.03.2019 15:00 Zvečaj Mrežnica – Petrova gora    
  17.03.2019 15:00 Cetingrad Cetingrad – Mladost (Z)    
  17.03.2019 15:00 Brežani Frankopan – Mladost (R)    
  17.03.2019 15:00 Donje Mekušje Kupa – Vatrogasac    
  17.03.2019 15:00 Kamanje Vrlovka – Dobra (N)