1. ŽNL – Kolo 22
 
  28.04.2019 17:00 Karlovac-Turanj Korana – Vojnić ’95    
  28.04.2019 17:00 Duga Resa Duga Resa 1929 – Croatia ’78    
  28.04.2019 17:00 Draganići Draganić – Slunj    
  08.05.2019 17:30 Karlovac-Ilovačka šuma Ilovac – Ogulin    
  28.04.2019 17:00 Sveti Petar Dobra (SP) – Zrinski-Ozalj    

 

  2. ŽNL – Kolo 21  
  28.04.2019 17:00 Zagorje Mladost (Z) – Šišljavić    
  28.04.2019 17:00 Vojnić Petrova gora – Mladost (R)    
  28.04.2019 17:00 Belavići VOŠK – Vatrogasac    
  28.04.2019 17:00 Krnjak Krnjak Barilović – Dobra (N)    
  28.04.2019 11:00 Oštarije Oštarije – Vrlovka    
  28.04.2019 17:00 Zvečaj Mrežnica – Kupa    
  28.04.2019 17:00 Cetingrad Cetingrad – Frankopan