1. ŽNL – Kolo 24
12.05.2019 17:30 Žakanje Croatia ’78 – Vojnić ’95
12.05.2019 17:30 Karlovac-Turanj Korana – Slunj
15.05.2019 17:30 Duga Resa Duga Resa 1929 – Ogulin
12.05.2019 17:30 Draganići Draganić – Zrinski-Ozalj
12.05.2019 10:00 Karlovac-Ilovačka šuma Ilovac – Dobra (SP)
2. ŽNL – Kolo 23
12.05.2019 17:30 Rečica Mladost (R) – Šišljavić
12.05.2019 17:30 Zagorje Mladost (Z) – Vatrogasac
12.05.2019 17:30 Vojnić Petrova gora – Dobra (N)
12.05.2019 17:30 Belavići VOŠK – Vrlovka
12.05.2019 17:30 Krnjak Krnjak Barilović – Kupa
12.05.2019 11:00 0 Oštarije Oštarije – Frankopan
12.05.2019 17:30 Zvečaj Mrežnica – Cetingrad