18.11.2018 13:30

Draganići      Draganić – Zrinski Ozalj
18.11.2018 13:30 Klc-Turanj      Korana – Duga Resa 1929
18.11.2018 13:30 Ogulin      Ogulin – Vojnić ’95
18.11.2018 10:00 Klc-Ilovačka šuma      Ilovac – Dobra ( SP )
17.11.2018 13:30 Slunj      Slunj  – Croatia ’78
  1. ŽNL NSKŽ – Kolo 13

 

 

18.11.2018

Oštarije      Oštarije – Šišljavić
18.11.2018 Krnjak      Krnjak Barilović –Mrežnica
18.11.2018 Belavići      VOŠK –Cetingrad
18.11.2018 Vojnić      Petrova gora – Frankopan
18.11.2018 Zagorje      Mladost ( Z ) – Kupa
18.11.2018 Rečica      Mladost ( R )  – Vrlovka
17.11.2018 Gornje Mekušje      Vatrogasac – Dobra ( N )