1. ŽNL – Kolo 25
 
  22.05.2019 18:00 Vojnić Vojnić ’95 – Ilovac    
  19.05.2019 17:30 Sveti Petar Dobra (SP) – Draganić    
  19.05.2019 17:30 Mali Erjavec Zrinski-Ozalj – Duga Resa 1929    
  19.05.2019 17:30 Ogulin Ogulin – Korana    
  19.05.2019 17:30 Slunj Slunj – Croatia ’78    
  2. ŽNL – Kolo 24  
  19.05.2019 17:30 Šišljavić Šišljavić – Mrežnica    
  19.05.2019 17:30 Cetingrad Cetingrad – Oštarije    
  19.05.2019 11:00 Brežani Frankopan – Krnjak Barilović    
  19.05.2019 17:30 Mostanje Kupa – VOŠK    
  19.05.2019 17:30 Kamanje Vrlovka – Petrova gora    
  19.05.2019 11:00 Novigrad Dobra (N) – Mladost (Z)    
  19.05.2019 17:30 Gornje Mekušje Vatrogasac – Mladost (R)