1. ŽNL NSKŽ – Kolo 11
 

28.10.2018 14:00

Sveti Petar      Dobra (SP) –Draganić
ODGOĐENO Vojnić      Vojnić ’95 – Croatia ’78
28.10.2018 14:00 Duga Resa      Duga Resa 1929 – Slunj
28.10.2018 14:00 Mali Erjavec      Zrinski Ozalj – Ilovac
28.10.2018 14:00 Klc-Turanj      Korana – Ogulin

 

  1. ŽNL NSKŽ – Kolo 10

 

 

28.10.2018 14:00 Šišljavić      Šišljavić – Mladost (R)
28.10.2018 14:00 Gornje Mekušje      Vatrogasac – Mladost (Z)
28.10.2018 14:00 Novigrad      Dobra (N) – Petrova gora
28.10.2018 14:00 Kamanje      Vrlovka – VOŠK
28.10.2018 14:00 Donje Mekušje      Kupa – Krnjak Barilović
28.10.2018 10:30 Brežani      Frankopan – Oštarije
28.10.2018 14:00 Cetingrad      Cetingrad –Mrežnica